Thuiszorg Roosa

Thuiszorg Roosa staat in voor globale dienstverlening en hulp aan huis bij ouderen, tijdelijk of chronisch zieken en mindervaliden en probeert zo ook ten dienste te staan van hun familieleden. Op die manier willen we tegemoetkomen aan de behoefte van veel mensen om zo lang mogelijk in een veilige en vertrouwde omgeving te wonen en toch van een optimale verzorging te genieten. Thuiszorg Roosa biedt discrete en betaalbare hulp, zorg op maat met een open visie waarin iedereen als volwaardige partner zeggenschap heeft.

De diensten zijn onderverdeeld in drie categorieën: gezondheidszorg, wellness en veiligheid. De gezondheidszorg aan huis behelst verschillende aspecten: toedienen van medicatie, uitvoeren van metingen, hygiënische verzorging,… Dit gebeurt door gediplomeerde verpleegkundigen die regelmatig bijgeschoold worden. De patiënt krijgt een vaste verpleegkundige aangewezen – wat voor beide partijen aangenaam is – en kan het hele jaar door dag en nacht telefonisch contact opnemen met het zorgcentrum. De verzorgers zelf overleggen regelmatig met de huisarts en houden alle gegevens bij in een verpleegkundig dossier, zodat de patiënt steeds zeker is van de beste verzorging. Ook op afstand zorgt Thuiszorg Roosa voor optimale gezondheidszorg. We installeren sensoren en detectoren die signalen uitzenden als er iets abnormaals gebeurt, zodat we zo snel mogelijk kunnen ingrijpen.

Thuiszorg Roosa staat ook in voor het welzijn van haar klanten. Zo kunnen zij een beroep doen op een kapper aan huis, manicure, poets-, strijk- of kookhulp of een boodschappendienst, maar ook administratieve hulp of een goed gesprek. Verder installeren we home remote controls, waarmee lichten en toestellen vanuit de zetel kunnen worden bediend, en organiseren we sociale happenings. Ook hier zijn er verschillende services op afstand: camera’s in en rond het huis, een videoscherm om gesprekken te voeren op afstand, administratieve hulp via telefoon, … . Ten slotte zorgt Roosa voor de veiligheid van de patiënt met CO- detectoren, rookmelders, valdetectoren of een persoonlijke alarmknop.

We schatten dat er ongeveer 7.500 75-plussers in een straal van 10 km rond Deurne wonen. Verder telt België 110.000 chronisch zieke mensen en leven er 220.000 mensen met een invaliditeitsuitkering. Er zijn op dit moment maar weinig ondernemingen die dit soort globale dienstverlening verschaffen (al zijn er wel enkele grote spelers als het gaat om thuiszorg alleen). Ook het gebruik van ICT in de thuiszorgsector is een grote troef. Daarom is er naar de toekomst toe ruimte voor groei in grotere regio’s, zodat we nog meer mensen kunnen helpen om zonder zorgen thuis te wonen.

© 2012 Zorggroep Corasen Suffusion theme by Sayontan Sinha